Septembar 12, 2018

Delegacija Općine Ajdovščina u posjeti Općini Žepče

U petak, 07.09.2018. godine Općinu Žepče posjetila je delegacija Općine Ajdovščina iz Slovenije na čelu sa Načelnikom Tadej Beočanin. Svrha posjete je razmjena iskustava dvije općine u radu sa investitorima te implementaciji EU projekata.

Goste je ispred Općine Žepče pozdravio Općinski načelnik Mato Zovko kojom prilikom je prezentirao osnovne demografske, geografske, gospodarske i društveno-političke prilike u Općini Žepče. Domaćin gostima iz Slovenije bila je i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko sa uposlenicima te pomoćnica Općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić.

Direktorica RAŽ-a prezentirala je rad Razvojne agencije Žepče, najvažnije projekte RAŽ-a kao i ulogu RAŽ-a u sveukupnom ekonomskom razvoju Općine dok je pomoćnica Općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić govorila o procedurama rokovima ali i preprekama na višim nivoima u procesima izdavanja dozvola.

Gosti su se posebno zainteresirali za nagradu „FDI europski gradovi i regije budućnost 2014/15'“ koju je Općina Žepče u sklopu BEAR inicijative dobila zajedno sa općinama Tešanj i Teslić u kategoriji malih evropskih regija – prema troškovnoj učinkovitosti.

Na obostrano zadovoljstvo uspostavljeni su kontakti dvije općine koji bi u narednom periodu mogli rezultirati zajedničkim projektima posebno u segmentu prekogranične suradnje.

Novosti , ,

Posjete: 18