Juni 5, 2018

Dan otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i financije – Program poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče

U skladu sa Odlukom Općinskog načelnika  o uspostavi Dana otvorenih vrata Općine Žepče (Broj 01/1-05-214/18 od 06.03.2018), Služba za gospodarstvo i financije  Općine Žepče organizira Dan otvorenih vrata za potencijalne aplikante na grant šemu po četiri ponuđena LOT-a:

  1. Javni poziv za učešće u programu poticaja za samozapošljavanje nezaposlenih osoba u općini Žepče – LOT 1
  2. Javni poziv za prijavu korištenja poticajnih sredstava za novoosnovane subjekte male privrede/gospodarstva registrirane prvi put od 01.01.2017. LOT-2
  3. Javni poziv za prijavu korištenja sredstava namijenjenih poticanju nastupa na sajmovima LOT-3
  4. Javni poziv za učešće u programu poticaja za zapošljavanje i stručno osposobljavanje za rad u struci LOT-4

Dan otvorenih vrata će se održati u četvrtak, 07.06.2018. 2018. u 11:00 sati – Sala OV Žepče u Domu kulture.

Služba za gospodarstvo i financije će prezentirati javne pozive, Razvojna Agencija Žepče će uraditi prezentaciju biznis plana.

Novosti ,

Posjete: 0