Mart 23, 2020

Bisnode SOS Assistance – Bisnode podrška BiH privredi

Cilj kompanije Bisnode je, više nego ikad prije, biti istinski partner u situaciji kada su kompanije i kompletna privreda u neočekivanoj situaciji. 

Bisnode će podržati procese prilagodbe koje su potrebne u ovom trenutku bh. kompanijama i cijeloj bh. privredi, da u okviru svoje djelatnosti pružimo informacije o novim opcijama i omogućimo da kreiraju nove koncepte rada koje zahtjeva trenutna situacija.

Prva aktivnost ovakve vrste je Bisnode SOS Assistance koji Vam pruža brze i jasne odgovore o stanju poslovanja vaših postojećih poslovnih partnera i pomaže pri pronalasku novih, dajući informacije koje su od vitalnog značaja za opstanak Vaše kompanije u ovom trenutku.

Ispunite upitnik klikom na ovaj LINK (ili u dopisu u prilogu) i BISNODE SOS Assistance će Vam u najbržem mogućem roku dati potrebne odgovore, koji mogu biti od velikog značaja za rad kompanije u ovom trenutku.

Ukoliko niste u prilici popuniti upitnik, upit možete poslati na mail: info.ba@bisnode.com, pri čemu je obavezno napisati: Ime i prezime, naziv kompanije, JIB (ID), kontakt telefon i mail, da li vam je potreban dobavljač ili kupac i nakon toga napišite izazov sa kojim se trenutno susrećete.

Reorganizacija poslovanja, praćenja stanje na tržištu i mudro upravljanja potraživanjima i obavezama, kako bi što bezbolnije podnijeli trenutačnu krizu je način da se umanje njene posljedice i lakše uspostaviti redovan procesa rada kada dođe vrijeme za postizanje novih uspjeha. Bisnode je na raspolaganju i institucijama nadležnim za privredu.

Odgovorite što prije izazovima novonastale situacije!

Budite brzi i efikasni u reorganizaciji poslovanja vaše kompanije!

Pratite tržište da bi bili spremni na vrijeme reagirati na sve promjene!

Budite spremni za nove procese rada kada dođe vrijeme za to!

SosAssistance

Novosti

Posjete: 22