Decembar 18, 2018

Anketiranje privatnog sektora u 2018. godini

Razvojna agencija Žepče, kao i prethodnih godina, provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u Općini Žepče u 2018. godini.

Svrha anketiranja je pribavljanje inputa privatnog sektora za unaprjeđenje kvaliteta usluga javnog sektora odnosno uvođenja novih u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u Općini Žepče.

Anketa se može popuniti online, klikom na link.

Anketa za zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2018. godini

Molimo sve poduzetnike da sudjeluju u istraživanju, Razvojna agencija garantuje za tajnost iznesenih podataka a isti će se koristiti samo u svrhu kreiranja adekvatnih mjera za poboljšanje usluga javnog sektora u Općini Žepče.

Novosti , ,

Posjete: 59