Oktobar 19, 2017

Analiza zadovoljstva privatnog sektora uslugama javnog sektora 2017

Razvojna agencija Žepče, u skladu sa svojim redovnim aktivnostima na prikupljanju stavova i mišljenja o povoljnom poslovnom okruženju u općini Žepče, poziva sve privatne kompanije, d.o.o i obrte, koji posluju na području općine Žepče, da preuzmu i popune anketni upitnik – ANALIZA ZADOVOLJSTVA PRIVATNOG SEKTORA USLUGAMA JAVNOG SEKTORA 2017.

Popunjen anketni upitnik možete poslati mailom na razepce@gmail.com ili na službeni fax 032 880 273.

Rok za dostavu popunjenog obrasca je 27.10.2017.godina.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju. Kontak osoba za dodatne informacije je Berina Grahić.

UPITNIK – ANALIZA ZADOVOLJSTVA PRIVATNOG SEKTORA USLUGAMA JAVNOG SEKTORA 2017

Novosti ,

Posjete: 0