Oktobar 30, 2017

Održana druga projektna radionica u sklopu projekta safEarth

safEarth1 Održana druga projektna radionica u sklopu projekta safEarth

Druga po redu projektna radionica u sklopu projekta SafEarth -„Izrada karata podložnosti na klizanje kao temelj naprednog upravljanja zemljištem“ održana je u Tivtu, od 16. – 20.10.2017. godine. Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Radionicu je  organizirao  JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice.

Radionici su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatske – Hrvatski geološki zavod, Crne Gore – JU Zavod za geološka istraživanja,  i Bosne i Hercegovine – Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Razvojna agencija Žepče.

U sklopu radionice analiziran je prvi projektni period sa naglaskom na  provedene aktivnosti i probleme sa kojima su se partneri susreli sa posebnim osvrtom na financijsku analizu prvog perioda. Također se razgovaralo o promotivnim aktivnostima, organizaciji radionica za stakeholdere a predstavljene su i radne upute za izradu karata podložnosti na klizanje u sitnom mjerilu, sa naglaskom na dostupnost postojećih podloga i metodologiju izrade.

Projektni koordinator za Općinu Žepče, Marijana Zovko, prezentirala je paket investicija – infrastrukturne radove, koji se odnosi na sanaciju klizišta u Željeznom Polju kao i nabavku potrebne opreme za praćenje i nadzor klizišta u Općini Žepče a koji su predviđeni za realizaciju u 2018. godini

U sklopu radionice organizirana je stručna ekskurzija u Budvu, Cetinje i Kotor u sklopu koje se projektni tim upoznao sa područjima istraživanja u Crnoj Gori.

Projekt safEarth traje 30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Glavni cilj projekta je izrada karata podložnosti na klizišta na odabranim pilot područjima a koje će biti temelj za prostorno planiranje, upravljanje zemljištem kao i sprječavanje rizika od nastanka klizišta.

Novosti , ,

Posjete: 0