August 5, 2017

Poziv za prijavu na stručnu praksu u poduzećima u sektoru agrarne industrije

Usaid Poziv za prijavu na stručnu praksu u poduzećima u sektoru agrarne industrije

POZIV

STUDENTIMA I NEZAPOSLENIM ŽENAMA I MUŠKARCIMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PODUZEĆIMA U SEKTORU AGRARNE INDUSTRIJE

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za centralnu Bosnu i Hercegovinu, REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana ”NEŠTO VIŠE” (REZ i UGNV) pozivaju studente  i nezaposlene žene i muškarce sa završenim fakultetom (diplomanti) iz općina/gradova navedene regije[1],da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti studentima i nezaposlenim diplomantima sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Svi koji budu izabrani, njih najmanje deset, imat će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u vezi sa agrobiznisom. Poziv je namijenjen studentima i nezaposlenim diplomantima različitih studijskih usmjerenja. Svi izabrani studenti i nezaposleni diplomanti dobit će naknadu za svoj angažman.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Zainteresovani pojedinci/studenti trebaju  popuniti prijavni obrazac koji je prilog ovom pozivu, te isti poslati na adresu adnang@rez.ba i/ili duskocvjetinovic@nestovise.org  najkasnije do 25.08.2017.  Prijavni obrazac, također, možete dobiti upitom na nevedene adrese.

USAID – Poziv praksa – studenti

USAID – Prijava – Studenti

[1] Navedena regija uključuje općine/opštine: Breza, Bugojno, Busovača, Centar Sarajevo, Čajniče, Doboj Jug, Donji Vakuf, Foča, Foča Ustikolina, Fojnica, Goražde, Gornji Vakuf/Uskoplje, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kakanj, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo, Maglaj, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Novo Goražde, Novo Sarajevo, Olovo, Pale, Pale Prača, Rogatica, Rudo, Sokolac, Stari Grad, Tešanj, Travnik, Trnovo, Trnovo RS, Usora, Vareš, Visoko, Višegrad, Vitez, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče (mapa regije dostupna je na kraju dokumenta)

 

1456175371_vector_65_14 Poziv za prijavu na stručnu praksu u poduzećima u sektoru agrarne industrije563posjeta ukupno,1posjeta danas

Javni pozivi , , ,