Decembar 15, 2017

Poziv za dostavljanje ponuda – Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija

Na sljedećem linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za tender “Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija”.

TENDER RADOVI_BCC

Vašu ponudu je potrebno da dostavite na adresu Razvojne agencije Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče najkasnije do 15.01.2018. do 16 sati. sa naznakom “NE OTVARAJ PONUDA”, sukladno uputama u tenderskoj dokumentaciji.

Sve ponude zaprimljene nakon naznačenog datuma i vremena će biti odbijene.

Za dodatna pitanja možete se obratiti Razvojnoj agenciji Žepče radnim danima (ponedjeljak – petak) u periodu od 7:30 do 16 sati na fax 032-880-273, mailom na razepce@gmail.com ili direktno u prostorijama RAŽ-a. Sva pitanja moraju biti postavljena isključivo u pisanoj formi. Rok za postavljanje pitanja naznačen je u tenderskoj dokumentaciji.

Kontakt osoba za dodatna pitanja je Tea Samardžić Memčić.

Tender se provodi u sklopu projekta „competenceNET“ – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, koji je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020

1456175371_vector_65_14 Poziv za dostavljanje ponuda - Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija7597posjeta ukupno,5posjeta danas

Javni pozivi , ,