August 25, 2017

Podizanje nasada jagode i lješnjaka u sklopu projekta LIR u Općini Žepče

Dana 23. i 24.08.2017.godine izvršena je isporuka repromaterijala za podizanje nasada jagode za 9 korisnika projekta u općini Žepče u sklopu projekta LIR. Korisnicima su isporučena gnojiva, folija, bačve, sustav za navodnjavanje, a za slijedeći tjedan je planirana isporuka sadnica jagode sorte Clery. Korisnike projekta će u narednom tjednu, prije isporuke sadnica posjetiti agronom kako bi se osiguralo da su sve pripremne radnje na zemljištu urađene pravilno te da bi se korisnicima demonstrirao postupak sadnje.

Svaki od 9 korisnika će kroz projekt dobiti 1 dunum jagode i 3 dunuma lješnjaka uz sufinanciranje korisnika u iznosu od 20%, koje može biti iskazano u novcu, stvarima ili radu.

Tokom implementacije projekta, svi korisnici će biti obuhvaćeni i podržani kroz stručnu savjetodavnu podršku kako bi unaprijedili postojeća i usvojili nova znanja i vještine u oblasti suvremenih proizvodnih tehnika i dobrih poljoprivrednih praksi.

Projekt LIR predstavlja trogodišnju inicijativu (2016.-2018.), koju primarno financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija  u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza općina i gradova.

Projekt LIR se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH i ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR će direktno podržati ruralna domaćinstva kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost i ciljanim zajednicama i produktivnost lanaca vrijednosti, rezultirajući uspostavom održivih poljoprivrednih gazdinstava i dodatnim i dugoročnim izvorima prihoda za navedena domaćinstva. Pri tome će se poseban fokus biti na ranjivim kategorijama stanovništva u koje spadaju povratnici i raseljena lica, domaćinstva pogođena poplavama tokom svibnja 2014.godine, osobe sa invaliditetom, Romi i pripadnici ostalih manjina, mladi i žene iz ugroženih sredina te dugoročno nezaposleni.

Razvojna agencija Žepče, ispred Općine Žepče pruža tehničku podršku u implementaciji aktivnosti projekta na području općine Žepče.

1456175371_vector_65_14 Podizanje nasada jagode i lješnjaka u sklopu projekta LIR u Općini Žepče9625posjeta ukupno,1posjeta danas

LID projekt, Novosti , ,