Mart 13, 2017

Održan zajednički sastanak OOIZ i Odbora za praćenje realizacije Strategije razvoja općine Žepče

U Žepču, 07.03.2017. godine, održan je zajednički sastanak dva odbora na kojima se razgovaralo o Izvještajima i Akcionim planovima Strategije razvoja i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Općine Žepče.

Članovima Odbora prezentirani su Izvještaji o realizaciji projekata definiranih ovim strateškim dokumentima kao i projektima koji su uvršteni u Akcione planove za 2017. godinu.

Istaknuto je da je proces strateškog planiranja u Općini Žepče dobro organiziran i koordiniran ali da postoje određeni prepreke u komunikaciji između institucija pri ustupanju podataka o provedenim projektima.

Inače, Odbori su formirani kao savjetodavna tijela za oblast strateškog planiranja te obrazovanja i zapošljavanja a osnovni zadatak je uključivanje predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora u ove procese i davanje preporuka za poboljšanja u ovim oblastima.

Direktorica RAŽ-a najavila je početak procesa revizije Strategije razvoja Općine Žepče kao i formiranje nova dva odbora koja će biti zadužena za društveni razvoj i zaštitu životne sredine a na preporuku projekta Lokalni integrirani razvoj koji provodi UNDP.

1456175371_vector_65_14 Održan zajednički sastanak OOIZ i Odbora za praćenje realizacije Strategije razvoja općine Žepče7804posjeta ukupno,1posjeta danas

Novosti