Februar 23, 2018

Održana 14. sjednica LEF-a Općine Žepče

U utorak, 20.02.2018. godine, održana je 14. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na dnevnom redu bilo je usvajanje Izvještaja o radu za 2017. i Plana rada za 2018. godinu, Strategija razvoja Općine Žepče za period 2018. – 2027., Plan implementacije PKI za 2018. godinu, Informacija o stanju bezbjednosti na području Općine Žepče u 2017. […]

Novosti
Februar 23, 2018

RAŽ sudjeluje na obuci za mentore za mala i srednja poduzeća

U organizaciji Federalnog ministarstva za poduzetništvo, razvoj i obrt u suradnji sa SERDA Agencijom za razvoj ekonomske regije Sarajevo počela je obuka za mentore za mala i srednja poduzeća u FBiH. Obuka se održava po metodologiji iz Japana koju su pripremili predstavnici JICA (Japanska Agencija za međunarodnu suradnju) i japanski eksperti, a istu realiziraju obučeni […]

Novosti
Februar 14, 2018

STARTUP AKADEMIJA – poziv za prijavu polaznika

Razvojna agencija Žepče u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH realizira program pod nazivom “STARTUP AKADEMIJA”. STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno – mentorski program koji ima za cilj da osobama, s dobrim poslovnim idejama, pruži podršku u početnoj […]

Javni pozivi
Februar 13, 2018

Počeo otkup zelene salate u Žepču

Kod žepačkih plasteničara je počeo otkup zelene salate. Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Zimska proizvodnja povrća u plastenicima u općinama Žepče i Maglaj i Gradu  Doboj“ koji na području navedenih općina i grada Doboja provodi Razvojna agencija Žepče. Otkup zelene salate vrši obrt „EKO-PLAST“ iz Lupoglava, dok su proizvođači slobodni i samostalno prodavati salatu […]

Novosti
Februar 7, 2018

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/18

Rok za podnošenje ponuda: 27.3.2018. do 14:00 sati. Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.: 94/13, 18/16, 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., […]

Novosti
Februar 6, 2018

Sastanak Općinskog načelnika sa poduzetnicima i poslodavcima

U srijedu, 31.01.2018.godine, na inicijativu Općinskog načelnika, održan je sastanak na temu ”Ekonomske posljedice odlaska lokalnog stanovništva iz općine Žepče” u zemlje EU. Sastanku je prisustvovalo 30 predstavnika eminentnih privatnih kompanija koje upošljavaju najveći broj radnika, predstavnici Lokalnog ekonomskog foruma i Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče. Prisutni su iskazali svoje viđenje o ovoj […]

Novosti
Januar 31, 2018

Oglas o prodaji imovine DPD “Krivaja Žepče”

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine FBiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014.godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.01.2018.godine, stečajni upravnik DPD “Krivaja-Žepče” d.o.o. u stečaju Žepče, raspisuje OGLAS O PRODAJI IMOVINE U nastavku možete preuzeti skeniran oglas koji je objavljen u dnevnom tisku.

Novosti
Januar 24, 2018

Kontrolne posjete proizvođačima salate u Gradu Doboj

Dana 23.01.2018.godine u sklopu projekta „Zimska proizvodnja povrća  u plastenicima u općinama Žepče i Maglaj i Gradu  Doboj“ izvršena je kontrolna posjeta poljoprivrednim proizvođačima u Doboju. Prilikom posjete predstavnici RAŽ-a, koji je implementator projekta, su u suradnji sa agronomom ispred Grada Doboja, Slađanom Dukić i načelnicom odjeljenja za poljoprivredu Marinom Protić, obišli korisnike projekta, pregledali […]

Novosti
Januar 23, 2018

Održan Info dan DPP projekta

Dana 23. siječnja 2018. godine u 11 sati u Sali OV u Žepču održana je prezentacija projekta „Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom‘‘ u organizaciji Razvojne agencije Žepče, Tehničkog sekretarijata BFC Mreže za Federaciju BiH (REDAH) i GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga. Prezentaciju su održali Marela Zdenac -REZ […]

Novosti
Januar 22, 2018

Zimska škola poduzetništva – održan četvrti trening „Poslovno planiranje/Pisanje poslovnog plana“ i „Upravljanje vremenom“

Dana 17., 18. i 19. siječnja u okviru projekta „Zimska škola poduzetništva“ održan je četvrti po redu trening sa temama „Poslovno planiranje/Pisanje poslovnog plana“ i „Upravljanje vremenom“. Predavač je je bio Almir Paočić, direktor Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzla, koji ima višegodišnje iskustvo u radu sa start up poduzećima. Predavač je već ranije 12. […]

Novosti