August 3, 2016

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018

Strategija razvoja općine Žepče je ključni planski dokument lokalne politike razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti dugoročnog održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave. Strategija razvoja općine za razdoblje 2007.-2011. godine usvojena je 20. prosinca 2006. godine. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja za razdoblje 2007./2008. godine prezentiran je Općinskom vijeću 13. listopada 2009. Vijećnici […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
August 1, 2016

AKCIONI PLANOVI I IZVJEŠĆA O PROVEDBI STRATEGIJE

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojene Akcione planove i Izvješća o provedbi akcionih planova. Akcioni planovi: 2015 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2014 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2013 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2012 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče Izvješća o provedbi akcionih planova: 2015 Izvješće o provedbi […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
Juli 20, 2016

PKI 2015 – 2019 I IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PKI 2011 – 2014

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojen Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. i Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014. Program kapitalnih investicija Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Izvješće o implementaciji Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014.

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
Juli 15, 2016

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2012-2017

Izrada akcionog plana zaštite okoliša općine Žepče je realizovana u okviru MDG-F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“. Izrada LEAP-a u općini Žepče je započela donošenjem odluke Općinskog vijeća Žepče broj: 01-23-216/10 iz prosinca/decembra 2010. godine o pristupanju izrade LEAP-a za period 2012-2017 godina. Po […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
Juli 10, 2016

LOKALNI GENDER AKCIONI PLAN 2012-2014

Općina Žepče se angažirala u procesu izrade Gender akcionog plana, kao jedna od pionirskih općina u Bosni i Hercegovini, vođena uvjerenjem da uvođenje principa ravnopravnosti žena i muškaraca u sve oblasti društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi, predstavlja neophodan preduvjet za ubrzani društveni i ekonomski razvoj lokalne zajednice. Proces izrade Gender akcionog […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti