August 3, 2016

„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti

Trajanje: 2014 – 2017 Donator: Delegacija EU u BiH Uloga: Partner Cilj: Doprinijeti održivom ekonomskom razvoju i podizanju razine ponude i potražnje na tržištu rada u vodećim ekonomskim sektorima BEAR područja (općine Teslić, Tešanj i Žepče) Ciljne skupine: Općine Tešanj, Teslić i Žepče, lokalne razvojne agencije (TRA, RAŽ), poslovna udruženja, MMSP sektor, biroi rada i […]

Projekti u provedbi, Razvojni projekti
August 3, 2016

Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini (ProLocal)

Trajanje: 2016. – 2018. Donator: GIZ – Njemačko društvo za razvoj i suradnju Uloga: Tehnički implementator za područje općine Žepče Cilj: Doprinijeti dinamičnijem ekonomskom i društvenom razvoju kroz integrirani pristup za osnaživanje konkurentnosti MSP-a. Ciljne skupine: Općine uključene u program, javna uprava, mala i srednja poduzeća (MSP). Područja rada: Metalni sektor Drvni sektor Poljoprivreda

Projekti u provedbi, Razvojni projekti
August 3, 2016

Projekt Međuopćinske suradnje između općina Teslić, Tešanj i Žepče – (BEAR-Područje poslovne izvrsnosti)

Trajanje: 2012 – Donator: GIZ – Njemačko društvo za razvoj i suradnju Uloga: Implementator za područje općine Žepče Cilj: Jačanje konkurentnosti tri općine, kao i kapaciteta općinske administracije. Krajnji cilj je  privući domaće i strane investitore koji razmatraju ulaganja u regiju ili u BiH, tako da svoje ulaganje realiziraju upravo u ovoj mikro regiji. Ciljne skupine: Lokalna uprava općina […]

Projekti u provedbi, Razvojni projekti
August 3, 2016

Projekt uzgoja krastavaca kornišona za područje općine Žepče

Trajanje: 2016. Donator: Partnerstvo između RAŽ-a i “Agrona” d.o.o. Uloga: Koordinator za općinu Žepče Cilj: Doprinijeti unapređenju i povećanju proizvodnje kornišona u općini Žepče kroz podršku i pomoć u proizvodnji malim poljoprivrednim proizvođačima. Ciljne skupine: 26 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Žepče. Aktivnosti: Organizacija i koordinacija proizvodnje krastavaca kornišona na području općine Žepče; Organizacija isporuke sadnog materijala, […]

Projekti u provedbi, Razvojni projekti
August 3, 2016

„Dani maline i meda općine Žepče“

Trajanje: 2016 Donator: Općina Žepče Uloga: Organizator Cilj: Doprinijeti promociji proizvodnje jagodičastog voća i pčelarstva kroz organizaciju manifestacije „Dani maline i meda“; doprinijeti promociji općine Žepče Ciljne skupine: proizvođači jagodičastog voća, pčelari, poljoprivredne zadruge, udruženja, s područja općine Žepče.

Projekti u provedbi, Razvojni projekti
August 3, 2016

Unapređenje institucionalne poduzetničke infrastrukture

Trajanje: 2016. Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Uloga: Glavni implementator Cilj: Unapređenje i promocija usluga Centra za investitore. Kreiranje kvalitetnih komunikacijskih alata sa investitorima i pružanje pune podrške poslovnoj zajednici s kojom javni sektor treba da postane partner na zajedničkom privlačenju investicija, i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Ciljne skupine: mala i srednja poduzeća, postojeći i […]

Projekti u provedbi, Razvojni projekti