Septembar 28, 2017

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU – Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja teh. opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Europska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. […]

Javni pozivi, LID projekt
Septembar 28, 2017

Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2017.-2027. – rok 20.10.2017.

U skladu sa Odlukom načelnika općine Žepče broj  01–02 –101/17 od 21.07.2017., Općina je pristupila izradi Strategije razvoja općine Žepče za period 2017 – 2027. Riječ je o dokumentu čiji će sadržaj u velikoj mjeri doprinijeti izgledu, aktivnostima i kvalitetu života i rada na području općine Žepče u narednih 10 godina. U okviru procesa izrade […]

Javni pozivi
Septembar 28, 2017

II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom […]

Javni pozivi
August 30, 2017

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – Podrška investiranju dijaspore u BiH

USAID Projekt Podrška investiranju dijaspore u BiH poziva kvalificirane kompanije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i stvaranje novih radnih mjesta kroz direktna ulaganja, prenos znanja, uvođenje novih tehnologija i slično. Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) pruža podršku kreiranju novih ili proširenju poslovanja postojećih firmi povezanih s dijasporom, osnovanih unutar […]

Javni pozivi
August 30, 2017

Javni poziv za podnošenja zahtjeva za dodjelu plastenika

JAVNI POZIV   Za podnošenja zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ na području općine Žepče u 2017. godini.  I PRAVO UČEŠĆA Pravo učešća u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe […]

Javni pozivi
August 24, 2017

Javni poziv kompanijama iz BIH za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prijenos znanja i vještina, kao i suradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prijenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj“. Ovim pozivom […]

Javni pozivi
August 5, 2017

Javni pozivi za poticaje Ministarstva za privredu ZDK u 2017. godini

Ministarstvo za privredu ZDK je 04.08.2017. godine na web stranici ZDK objavilo sljedeće javne pozive: za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu […]

Javni pozivi
August 5, 2017

Poziv za prijavu na stručnu praksu u poduzećima u sektoru agrarne industrije

POZIV STUDENTIMA I NEZAPOSLENIM ŽENAMA I MUŠKARCIMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PODUZEĆIMA U SEKTORU AGRARNE INDUSTRIJE Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za centralnu Bosnu i Hercegovinu, REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana ”NEŠTO VIŠE” (REZ i UGNV) pozivaju studente  i nezaposlene žene […]

Javni pozivi
August 5, 2017

Poziv pravnim licima iz sektora agrarne industrije za prijem studenta na stručnu praksu

POZIV PRAVNIM LICIMA IZ SEKTORA AGRARNE INDUSTRIJE ZA PRIJEM STUDENTA NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP)  Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za centralnu Bosnu i Hercegovinu, REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana ”NEŠTO VIŠE” (REZ i UGNV) pozivaju pravna lica koja posluju ili obavljaju aktivnosti u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije […]

Javni pozivi
Juni 26, 2017

Općina Žepče – Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi – rok 10.07.2017.

Općina Žepče je na svojoj službenoj web stranici objavila Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2017. godini. Predmet ovog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaje u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2017. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. Pravo sudjelovanja na […]

Javni pozivi