Septembar 28, 2017

Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2018.-2027. – rok 20.10.2017.

U skladu sa Odlukom načelnika općine Žepče broj  01–02 –101/17 od 21.07.2017., Općina je pristupila izradi Strategije razvoja općine Žepče za period 2018 – 2027. Riječ je o dokumentu čiji će sadržaj u velikoj mjeri doprinijeti izgledu, aktivnostima i kvalitetu života i rada na području općine Žepče u narednih 10 godina.

U okviru procesa izrade strategije razvoja općine Žepče raspisan je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga prema obrascu koji je definiran MIPRO metodologijom.

Vaši prijedlozi projekata moraju odgovarati potrebama lokalne zajednice i biti u skladu sa strateškim ciljevima definiranim u Nacrtu Strategije razvoja općine Žepče. Rezultat predloženog projekta mora imati veću korist za lokalnu zajednicu i njene  građane, i kao takav može biti prihvaćen i uvršten u Strategiju razvoja.

Projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi, neće biti razmatrani od Partnerske grupe.

Partnerska grupa je tijelo koje je osnovana  kako bi se osigurala participacija građana, predstavnika  dijaspore, domaćih i stranih kompanija, obrta, javnog i nevladinog centra u kreiranju Strategije razvoja općine Žepče za period 2018.-2027. godine.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Razvojnu agenciju Žepče, kontakt osoba Jugoslav Sarajlić, na telefon 032 880 273 ili e mail razepce@gmail.com

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 20.10.2017.

Napominjemo da samo popunjeni obrasci na kojima su odgovorena sva pitanja, će bit razmatrani.

Obrazac za prijavu projekata

Okvirni sektorski ciljevi Žepče

Projektni obrazac primjer

1456175371_vector_65_14 Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2018.-2027. - rok 20.10.2017.1048posjeta ukupno,1posjeta danas

Javni pozivi ,