Juni 24, 2017

Javni poziv za podizanje zasada lješnjaka i jagoda – rok 10.07.2017.

Razvojna agencija Žepče, u svojstvu koordinatora projekta Lokalnog integriranog razvoja-LIR za općinu Žepče i UNDP-a koji provodi projekat u BIH, poziva sva zainteresirana fizička lica – pojedince da se prijave na javni poziv za dodjelu podrške za podizanje zasada lješnjaka i jagode.

Prijaviti se mogu fizička lica koja se bave ili namjeravaju baviti  poljoprivrednom proizvodnjom. Poseban fokus imat će ranjive kategorije stanovništva u koje spadaju povratnici i raseljena lica, domaćinstva pogođena poplavama tokom 2014. godine, osobe sa invaliditetom, i pripadnici ostalih manjina, mladi i žene iz ugroženih sredina te dugoročno nezaposleni.

Osnovni kriteriji koje  trebate ispuniti su:

  • Da imate prebivalište u općini Žepče
  • Da ste nezaposleni
  • Da raspolažete sa poljoprivrednim zemljištem , min. 4 000 m2 za proizvodnju lješnjaka i jagode na kojem će se uspostaviti proizvodnja
  • Da osigurate minimalno sufinanciranje u troškovima od 20% od ukupne vrijednosti individulanog paketa podrške . Sufinanciranje može biti iskazano u novcu, ili u stvarima i radu.
  • Da ste registrirani u Registru poljoprivrednih gazdinstava općine Žepče

Rok za dostavljanje prijava je produžen do 10.07.2017. godine do 17:00 sati.

Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte u UNDP ured: Zmaja od Bosne bb (UN House), Sarajevo. Za aplikacije poslane putem pošte, dokaz je da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Za sve nejasnoće i pitanja kontaktirajte Razvojnu agenciju Žepče koja će pružiti svu potrebnu stručnu pomoć i pojašnjenje u vezi sa vašim apliciranjem na javni poziv.

Pozivamo Vas da iskoristite priliku i uz podršku programa započnete vlastiti biznis.

LIR projekt-Javni poziv za uzgoj trešnje, jagode i lješnjaka

1456175371_vector_65_14 Javni poziv za podizanje zasada lješnjaka i jagoda - rok 10.07.2017.2080posjeta ukupno,1posjeta danas

Javni pozivi, LID projekt , , ,