Juni 16, 2017

Javni poziv za odabir programa i projekata – Federalno ministarstvo kulture i športa

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je na svojoj službenoj web stranici Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

1456175371_vector_65_14 Javni poziv za odabir programa i projekata – Federalno ministarstvo kulture i športa5648posjeta ukupno,1posjeta danas

Javni pozivi ,