11_c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_m Baza projekata

Razvojna agencija Žepče u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja općine Žepče 2011-2018. godine raspisuje stalni

JAVNI POZIV 
NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA

Strategije razvoja Općine Žepče 2011.-2018.

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su u skladu s definiranim ciljevima i prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018. godine, a važni su za razvoj općine Žepče.
Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata kontinuirano će se sastavljati cjelovita mapa i mreža svih projekata u općini Žepče.

Ova Baza projekata bit će osnova za izradu prioriteta razvoja općine Žepče, koji će se temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja općine Žepče 2011-2018 birati i kandidirati za financiranje kod domaćih i stranih donatora.

Dokument Strategije razvoja Općine Žepče 2011.-2018 može se preuzeti putem poveznice:
Strategija razvoja Općine Žepče 2011.-2018

Na Javni poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne i fizičke osobe s područja općine Žepče uz uvjet da će se projekt provoditi na području općine Žepče.

Prednost unosa u Bazu projekata će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja općine Žepče 2011.-2018. godine.

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja moraju biti podneseni na službenom obrascu.

Obrazac se može dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče, Ul. Prva bb (Dom kulture) 72230 Žepče, ili preuzeti na web stranici Razvojne agencije Žepče.

Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronički popunjenom obrascu u tiskanom i elektroničkom obliku na sljedeće adrese: 
Razvojna agencija Žepče, 
Ul. Prva bb 
72230 Žepče 

Email: razepce@gmail.com 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti osoblju Razvojne agencije Žepče emailom na razepce@gmail.com, telefonom na 032/880-273 ili direktno u prostorije Agencije, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati.

Ovdje možete pogledati tip projekata koji su prijavljivani u Bazu tijekom Javnih poziva.

Mnogi od ovdje navedenih projektnih ideja danas predstavljaju uspješno implementirane  i završene projekte.

Za projekte koji se nalaze u Bazi projekata općine Žepče bit će osigurana tehnička podrška u pripremi i implementaciji od strane Razvojne agencije Žepče.